YKS ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?

YKS ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
YKS ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਅਧਿਐਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ YKS ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਾਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ YKS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ YKS ਵਿਖੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

YKS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। YKS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ, ਲੈਕਚਰ ਵੀਡੀਓ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਠ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • YKS ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
 • ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ, ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YKS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

YKS ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

 • YKS ਲਈ onlineਨਲਾਈਨ ਪਾਠ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਵੋਲਟਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਐਨਾਟੋਲੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • YKS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਵਿਚਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ.
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

YKS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.voltranapp.com ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Günceleme: 27/02/2023 14:51

ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ